Handboog Schutterij Hilversum

Altijd een luisterend oor.

De vertrouwenscontactpersoon

Binnen onze vereniging is er een vertrouwenscontactpersoon om ervoor te zorgen dat een veilige omgeving wordt gewaarborgd.

Dit omvat niet alleen het waarborgen van de veiligheid tijdens activiteiten, maar ook het creëren van een omgeving waarin alle leden zich op hun gemak voelen en het voorkomen van ongewenste situaties zoals pesten, machtsmisbruik, intimidatie, agressie, seksuele intimidatie en seksueel misbruik. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is om het bestuur te assisteren bij het bevorderen van een veilige sportomgeving en te fungeren als het eerste aanspreekpunt voor alle clubleden in geval van ongewenste incidenten.

Indien er zich een situatie voordoet waarin iemand zich onprettig voelt en erover wil praten, kan er contact worden opgenomen via telefoon, e-mail of op direct contact op de club. De vertrouwenscontactpersoon zal luisteren en samen met de betrokkene bespreken welke mogelijkheden er zijn om door te verwijzen. Soms kan het delen van de ervaring alleen al een opluchting zijn, maar het kan ook nodig zijn om andere stappen te overwegen. De vertrouwenscontactpersoon kan helpen bij dan helpen met een doorverwijzing.

Aangezien het bestuur op de hoogte moet zijn van wat er binnen de vereniging gebeurt, wordt er een verslag van het gesprek opgesteld voor het bestuur. Indien nodig kan dit verslag zonder namen worden opgesteld, tenzij de veiligheid van meerdere mensen in het geding is. In het laatste geval zullen namen in het verslag moeten worden vermeld.

Contactgegevens

Yvonne Vermeren

06-29340619

vcp@hs-hilversum.nl

Wil je niet naar iemand bij de vereniging toe, dan kun je zelf praten met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF.  Je kunt gratis om hulp vragen; bel dan met het NOC*NSF meldpunt: 0900-2025590