Handboog Schutterij Hilversum

Wie is wie?

Hier vindt je alle belangrijke personen die binnen onze club een rol spelen! 

Bestuur

Voorzitter

Bart Heuvel

Penningmeester

Carola Koopmans

Secretaris

Edine Hoogstraten

Algemeen bestuur en communicatie

Tom Grootveld

Wedstrijdsecretaris

Coen Mulder

Trainers

Trainers

Bart Heuvel
Frans Hoogstraten
Harold Dakkus
Henri Delville
Herman Tax
Inge Kuiperi
Joris Pottjegort
Laura Pauel-Gillissen

Marcel van Oostrum
Marco Klomp
Marg Tax
Niels Willemsen
Petra Hollander
Piet Lankhuijzen
Raymond Woltman

Vertrouwenscontactpersoon

Altijd een luisterend oor.

De vertrouwenscontactpersoon

Binnen onze vereniging is er een vertrouwenscontactpersoon om ervoor te zorgen dat een veilige omgeving wordt gewaarborgd.

Dit omvat niet alleen het waarborgen van de veiligheid tijdens activiteiten, maar ook het creëren van een omgeving waarin alle leden zich op hun gemak voelen en het voorkomen van ongewenste situaties zoals pesten, machtsmisbruik, intimidatie, agressie, seksuele intimidatie en seksueel misbruik. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is om het bestuur te assisteren bij het bevorderen van een veilige sportomgeving en te fungeren als het eerste aanspreekpunt voor alle clubleden in geval van ongewenste incidenten.

Indien er zich een situatie voordoet waarin iemand zich onprettig voelt en erover wil praten, kan er contact worden opgenomen via telefoon, e-mail of op direct contact op de club. De vertrouwenscontactpersoon zal luisteren en samen met de betrokkene bespreken welke mogelijkheden er zijn om door te verwijzen. Soms kan het delen van de ervaring alleen al een opluchting zijn, maar het kan ook nodig zijn om andere stappen te overwegen. De vertrouwenscontactpersoon kan helpen bij dan helpen met een doorverwijzing.

Aangezien het bestuur op de hoogte moet zijn van wat er binnen de vereniging gebeurt, wordt er een verslag van het gesprek opgesteld voor het bestuur. Indien nodig kan dit verslag zonder namen worden opgesteld, tenzij de veiligheid van meerdere mensen in het geding is. In het laatste geval zullen namen in het verslag moeten worden vermeld.

Contactgegevens

Inge Kuiperi

vcp@hs-hilversum.nl

Wil je niet naar iemand bij de vereniging toe, dan kun je zelf praten met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF.  Je kunt gratis om hulp vragen; bel dan met het NOC*NSF meldpunt: 0900-2025590